Tasarım sürecinden başlayarak tüm sürecin kalite verilerinin oluşturulup, ele alındığı danışmanlık tipidir.

  • Kaynaklı imalatta oluşacak kaynak birleşmelerinin, kaynakta oluşacak çekme gerilmelerinin ve oluşacak iç gerilmelerin hesaplanarak tasarım analizinin yapılması.
  • Kaynak erişile belirliliğin ve fikstür sistem ile çalışmanın yapıla bileceği,
  •  sıra planının ve kaynak haritalarının oluşturularak, kaynalı imalatta yöntem onayı (pqr) ve kaynak yöntem şartnamelerinin(wps) oluşturulması.
  • Personel tarafından oluşan kaynak haritası ve sıra planına uygun wps değerleri ile kaynak yapılmasını sağlamak ve takibini yapmak.
  • Hazırlanan ve uygulanan tüm değerlerin, kullanılan ana malzeme ve yardımcı malzemelerin izlene belirliliği ve sürekliliğinin sağlanması amacı ile kalite yönetim sisteminin kurulması.