Kaynaklı imalat prosesinin optimizasyonu ve kalite değerlerinin belirlenmesi.

  • Oluşması gereken mukavemet değerlerini sağlayacak kaynağın hesaplanıp, seri imalata geçirilmesi.
  • Kalitenin devamlılığı için kalite yönetim sistemi dokümanlarının oluşturulması.
  • Mevcut düzenin kontrolü ve PQR, WPS değerlerinin belirlenmesi.
  • Teknik resimlere kaynak verilerinin yansıtılması.
  • Personel eğitimi ile teknik resim üzerinden kaynak atabilme yetisinin kazandırılması.
  • Kalite verilerin kontrolü
  • Hata analizlerinin yapılması ve hata önleme sistemlerinin kurulması
  • Tahribatsız muayene kontrol mekanizmalarının oluşturulması.
  • Hat üzerinde kalitenin devamlılığının sağlanması.