1. Statik hesap analizi
  • var olan tasarımınız veya yeni yapılacak tasarımınızda oluşacak statik yüklerin getirdiği.
   • ana gövdeye etkileri
   • kaynak bölgelerine etkileri. ( tüm kuvvet ve bileşke kuvvete göre kaynak hesabı)
   • civatalı bağlantı bölgelerine etkileri.( her civata ve somuna gelen yük hesabı)
   • oluşan kuvvet türleri ve bölgeye etkileri.
 2. Dinamik hesap analizi
  • yapılacak dinamik yükle cinsine göre frekans ve yük türlerinin belirlenmesi.
   • çarpışma.testleri
   • devrilme testleri
   • tekrarlı yük testleri
   • titresim testleri
 3. Termal gerilme ve kaynak analizleri
  • kaynak bölgesinde oluşacak ısıdan kaynaklanan gerilmelerin ve çarpılmaların tesbiti.
  • oluşacak bileşke kuvvetlere karşılık gelen kaynak kalınlığının ve kaynak ağzının tipine karar verme.